Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Χαρτογράφηση
  • Έρευνα
  • Εκδηλώσεις
  • Δικτύωση
  • Συνεντεύξεις

Τα ποσοτικά δεδομένα δεν συνιστούν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, οι αναμενόμενοι αριθμητικοί στόχοι, όπως αναφέρονται στην πρόταση χρηματοδότησης, έχουν επιτευχθεί. Λεπτομέρειες παρέχονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔραστηριότηταΕπιδιωκόμενος ποσοτικός στόχος (με βάση την πρόταση)Επιτευχθείς στόχος
ΧαρτογράφησηΤουλάχιστον 15 προγράμματα διδασκαλίας. Τουλάχιστον 50 πόροι εκπαιδευτικού υλικού40 προγράμματα διδασκαλίας. 
55 πόροι εκπαιδευτικού υλικού
ΈρευναΤουλάχιστον 240 συμμετέχοντες..336 συμμετέχοντες.
Συνέντευξη24 συνεντεύξεις.25 συνεντεύξεις.