Επιλογή Σελίδας

Πανεπιστήμιο της Γένοβα(Ιταλία)

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE) είναι ένα από τα αρχαιότερα μεγάλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με περισσότερα από 1.300 μέλη διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που κατανέμονται σε πέντε Σχολές (Σχολή Μαθηματικών, Φυσικής και Φυσικών Επιστημών, Σχολή Ιατρικών Επιστημών, Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών), και προσφέρει διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε περισσότερους από 30.000 φοιτητές και σε σχεδόν 2.000 αλλοδαπούς φοιτητές.

https://disfor.unige.it/International%20Projects/Erasmus_KA2

Οι καθηγητές κι ερευνητές για την Ομάδα DIALOGOS είναι οι εξής:

 

 

Matteo Buffa

Matteo Buffa

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Υπότροφος Ερευνητής στη Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, όπου είναι λέκτορας στη Νομική Κλινική για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Ορίστηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ως ειδικός εμπειρογνώμονας για τη διεθνή προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Περιφερειακή Επιτροπή της Γένοβας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη Διαδικασία Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων (Refugee Status Determination Process, RSDP), τη διοικητική κράτηση (μεταναστών και αιτούντων άσυλο), την κυβερνοασφάλεια.

Emilio Di Maria

Emilio Di Maria

Ιατρός, Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος – Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Γενετική του Τμήματος Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας

Ilaria Coppola

Ilaria Coppola

Ψυχολόγος και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές Επιστήμες, με αντικείμενο τη Μετανάστευση και τις Διαπολιτισμικές Διαδικασίες από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντίληψη της ψυχολογικής ευημερίας και των διαπολιτισμικών διαδικασιών και σχέσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα ζωής και διαφορετικές κοινότητες.

Nora Gattiglia

Nora Gattiglia

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών και Πολιτισμών

Mara Morelli

Mara Morelli

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος «Διερμηνεία και Πολιτισμοί». Λέκτορας Ισπανικής Γλώσσας και Μετάφρασης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.