Επιλογή Σελίδας

Συνέδριο InDialog 4 (18-19 Σεπτεμβρίου 2023)

Πανεπιστήμιο της Γάνδης

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ορισμένα μέλη της ελληνικής, της ιταλικής και της ισπανικής ομάδας παρουσίασαν για πρώτη φορά το πρόγραμμα στο συνέδριο InDIALOG4 που πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη: