Επιλογή Σελίδας

Associazione San Marcellino 

Σκοπός της ΜΚΟ Associazione San Marcellino είναι να προάγει ατομικά, κοινωνικά και πνευματικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αστέγων, να βοηθήσει την επανένταξή τους στην κοινωνία και τη δικαιωματική συμμετοχή τους, με δυνατότητα έκφρασης στον κοινωνικό αγώνα. Η οργάνωση βασίζεται σε δίκτυο εθελοντών που ξεπερνάει τα 500 άτομα. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το έργο της διαμεσολάβησης έχει πραγματοποιηθεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω του ιδρύματος Fondazione San Marcellino. Το ίδρυμα αποτελεί φορέα κοινωνικής δράσης των Ιησουιτών στην περιφέρεια Λιγούρια της Ιταλίας. Αποστολή του Ιδρύματος είναι η ανάληψη χρήσιμων πρωτοβουλιών για την πρόληψη της περιθωριοποίησης και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 2017 το Ίδρυμα Fondazione San Marcellino υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

https://www.sanmarcellino.it/progetto_dialogos/

 

Η Ομάδα DIALOGOS αποτελείται από το εξής εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό:

 

Helena Barbera

Helena Barbera

Παιδαγωγός, εκπαιδεύτρια σε τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης για νέα άτομα με αναπηρία. Κοινωνική λειτουργός σε ανθρωπιστικούς διαδρόμους σε συνεργασία με το Ίδρυμα San Marcellino. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Παιδαγωγική, τον Εκπαιδευτικό Προγραμματισμό και την Εκπαιδευτική Έρευνα, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διαχείριση δομών υποδοχής για πρόσφυγες, για αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Alexandra Jacqueline Benavides

Alexandra Jacqueline Benavides

Σύμβουλος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης στο San Marcellino. Είναι εγγεγραμμένη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ειδήσεις, ΜΜΕ και Τύπος» του Πανεπιστημίου της Γένοβας. Κάτοχος πτυχίου στις Επιστήμες Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Danilo De Luise

Danilo De Luise

Υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΜΚΟ Associazione San Marcellino. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος San Marcellino ONLUS και συντονιστής εκ μέρους του Ιδρύματος San Marcellino για τη γενική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο UniGe.