Επιλογή Σελίδας

Fundación Abrazando Ilusiones (Ισπανία)

https://abrazandoilusiones.es/es/training-hub/#partnertrainings

Η ΜΚΟ Abrazando Ilusiones ιδρύθηκε το 2016 κι αποτελεί ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό φορέα που στοχεύει στην προώθηση της θετικής ανάπτυξης της νεολαίας μέσω της συνεργατικής μάθησης και της συλλογικής ηγεσίας. Καθώς λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως αυτοσυντηρούμενος φορέας, η ΜΚΟ συλλέγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της παρέχοντας κατάρτιση σε συνεργαζόμενους φορείς και δημιουργώντας εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πυρήνες. Τα κεφάλαια αυτά επενδύονται στη συνέχεια σε πρωτοβουλίες κοινωνικής χαρακτήρα. Η ΜΚΟ δραστηριοποιείται κυρίως στην Ισπανία, αν και πρόσφατα επέκτεινε το πεδίο του μέσω πιλοτικών έργων στο Μαρόκο και στον Λίβανο. Επιπλέον, συμμετέχει σε μεγάλα έργα διεθνούς συνεργασίας που συμβάλλουν στην ποικιλομορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΜΚΟ Abrazando Ilusiones δίνει προτεραιότητα σε τρεις βασικούς τομείς:
Πρώτον, δεσμεύεται να διευκολύνει την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων και των παιδιών προσφύγων. Υποστηρίζοντας την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα και καταλύτη για θετικές αλλαγές, η ΜΚΟ εργάζεται για την εξάλειψη των περιορισμών και τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
Κατά δεύτερον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εδραίωση και την ενίσχυση των συνδετικών κρίκων μεταξύ των προγραμμάτων κατάρτισης και των ευκαιριών απασχόλησης. Χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής και προάγει την απασχολησιμότητα και την αυτονομία των νέων.
Τρίτον, η ΜΚΟ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, με σκοπό να δώσει ώθηση σε ουσιαστικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς.