Επιλογή Σελίδας

Πανεπιστήμιο της Αλκαλά (Ισπανία) 

https://www.uah.es/es/internacional/erasmusprojects/Erasmus-Projects-in-UAH/

Το Πανεπιστήμιο της Αλκαλά (UAH) έχει μακρά ιστορία στη Διερμηνεία και Μετάφραση στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Services Interpreting and Translating, PSIT) στο πλαίσιο της Ερευνητικής Ομάδας FITISPos (Formación e Investigación en Traducción e Interpretación en Servicios Públicos, (https://fitisposgrupo.web.uah.es), του Τμήματος Σύγχρονων Φιλολογιών (τομέας Μετάφρασης). Κύριος στόχος της ομάδας είναι η έρευνα σε θέματα ποιότητας κατά τη γλωσσική επικοινωνία με ξένους πληθυσμούς – κυρίως μετανάστες. Η έρευνά της ομάδας βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και μελετάει κυρίως διαπολιτισμικά ζητήματα που αφορούν εθνοτικές μειονοτικές ομάδες όπου η διάσταση της γλώσσας παίζει κυρίαρχο ρόλο και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη μετάφραση και τη διερμηνεία. Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται τόσο σε θέματα κατάρτισης όσο και σε ερευνητικά ζητήματα, ενώ τα αποτελέσματα της ομάδας, διδακτικά και ερευνητικά, έχουν δημοσιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως:

1) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία και στη Διερμηνεία και Μετάφραση στις Δημόσιες Υπηρεσίες, https://uahmastercitisp.es/).

2) Διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ενδιαφερόμενων μερών, και επαγγελματιών από διάφορα πεδία.

3) Συμμετοχή σε διαφορετικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία προωθούνται πρωτοβουλίες για δράση και έρευνα και μέσα από τα οποία ερευνητές και ο επαγγελματίες μπορούν να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές προτάσεις στην επαγγελματική πραγματικότητα, βελτιώνοντάς την.

Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι το Intercomsalud, που αφορά τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική μεσολάβηση σε υγειονομικά περιβάλλοντα. 

Στο πρόγραμμα DIALOGOS συμμετέχουν οι ακόλουθες ερευνήτριες, οι οποίες διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην έρευνα και τη διαχείριση πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών προγραμμάτων:

Carmen Pena Díaz

Carmen Pena Díaz

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Τακτική Καθηγήτρια Μετάφρασης στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Carmen Valero- Garcés

Carmen Valero- Garcés

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Τακτική Καθηγήτρια Μετάφρασης στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, , UAH

Bianca Vitalaru

Bianca Vitalaru

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Λέκτορας στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Raquel Lázaro Gutiérrez

Raquel Lázaro Gutiérrez

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Καθηγήτρια στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Mar Sánchez Ramos

Mar Sánchez Ramos

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Καθηγήτρια στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Elena Alcalde

Elena Alcalde

Καθηγήτρια στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Candelas Bayón Cenitagoya

Candelas Bayón Cenitagoya

Ερευνήτρια και Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Laura Monguilod

Laura Monguilod

Ερευνήτρια και Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH

Andrea Sanz de la Rosa

Andrea Sanz de la Rosa

Ερευνήτρια και Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Σύγχρονων Φιλολογιών του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, UAH